Jaren heb ik in hotels gewerkt waar in de kantine een grote vierkante ‘brievenbus’ hing. Ik hoor de General Managers nog zeggen: ‘Onze medewerkers mogen meedenken en hun ideeën delen’. Daarom hebben wij hier een ideeënbus hangen’.