Concept ontwikkeling & verankering

Concept ontwikkeling

Of je nou een nieuw horecaconcept ontwikkelt of een bestaand concept nieuw leven in gaat blazen. Het creëren van goed lopende horecaconcepten is een vak apart.

Het is niet zo eenvoudig om een horecaconcept te ontwikkelen met een ziel. Waar de DNA verweven zit in elk detail en uitgedragen wordt door elke medewerker.  Maar dit soort concepten zijn wel de meest succesvolle.

Er zijn 2 fasen waar je mee te maken krijgt. Eerst kijk je naar wat je wilt neerzetten en de mogelijkheden en kansen. Je zorgt voor een gedegen analyse en omzet/kosten raming. Blijkt het concept dan levensvatbaar moet het handen en voeten krijgen. Het moet concreet worden gemaakt.

 

Fase 1: Concept analyse / ontwikkeling:

Doel:
Creëren van een onderscheidend horecaconcept óf verbeteren, uitbreiden of professionaliseren van het huidige concept en stimuleren van de groei van het bedrijf.

Om te weten welke koers je moet varen om je doel te bereiken, moet je weten wat hieraan ten grondslag ligt. Daarvoor is onderzoek nodig. Zodat de juiste keuzes en beslissingen worden gemaakt voor de toekomst van het bedrijf. Deze oriënterende fase bestaat uit:

•  Analyse huidige situatie en positionering (het vertrekpunt)
•  Bepalen van de visie, kernwaarden en doelstellingen
•  SWOT analyse en bepalen van de strategische aandachtspunten
•  Marktonderzoek: Omgevingsonderzoek, Doelgroep analyse, Concurrentie analyse
•  Trends & ontwikkelingen
•  Mogelijkheden tot verdere product- en dienstenaanbod
•  Inventariseren ideeën en mogelijkheden
•  Bepalen van het verhaal en de gastbeleving
•  Maken van een exploitatiebegroting (forecast) / vergelijking met huidige situatie

Van hieruit komen de mogelijkheden voor diverse concepten en conceptrichtingen naar boven. Waarna het meest geëigende concept wordt bepaald, omschreven en vastgelegd. Dit traject neemt 1 tot 3 maanden in beslag, afhankelijk van de complexiteit.

De prijs is op aanvraag. Het is maatwerk en de prijs is afhankelijk van het type en grootte van het bedrijf én van de wensen van de opdrachtgever.

 

Fase 2: Het concept concreet maken:

Na het bepalen van het concept komt het neer op de uitvoering. De
filosofie wordt vertaald naar een tastbaar concept en de plannen worden geconcretiseerd.

In deze fase kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

Concept ontwikkeling & verankering

 • Bedrijfscultuur vastleggen en borgen
 • Uitwerking van het concept op gebied van inrichting, uitstraling, indeling, investeringsniveau
 • Keuze interieur design
 • Aankoop / aanbesteding
 • Huisstijl ontwikkeling
 • Uitvoering van de operationele werkzaamheden, verbouwing, re-styling
 • Fine tunen van het concept
 • Personeelsbeleid/ trainingen uitzetten
 • Opzetten marketing strategie voor het 1e jaar
 • Marketing profilering (online en offline)
 • Voorbereiden promotionele activiteiten

 

De prijs is op aanvraag.  Het is maatwerk en de prijs is afhankelijk van het type en grootte van het bedrijf én van de wensen van de opdrachtgever.

 

 

  Je naam*

  Je email*

  Je telefoonnummer*

  Aanvullende opmerkingen