Concept Check-up

Er zijn veel horecaconcepten en de diversiteit is groot. Maar hoe weet je of jouw horecaconcept opvalt tussen al die concepten en relevant genoeg is. Hoe levensvatbaar is je concept op de lange termijn? Een frisse blik doet wonderen.

Doe daarom de Concept check-up zodat je weet waar je nu staat en hoe toekomst bestendig je bedrijf is.

 

Jouw doel voor een Concept Check-up kan zijn:

 • Uitbreiding van het huidige concept en groei van het bedrijf
 • Consolideren en verder uitbouwen van de authenticiteit van het huidige merk
 • Zorgen voor een solide positionering in de huidige markt en omgeving
 • Onderscheidend, aantrekkelijk en levendig maken of houden van het concept
 • Zorgen voor de juiste, bij het concept passende gastbeleving
 • Zorgen voor de juiste, bij het concept passende bedrijfsvoering
 • Zorgen voor de juiste, bij het concept passende marketing
 • Relevant zijn en blijven als bedrijf bij je doelgroep, ongeacht wat je concurrentie doet
 • Of je wilt gewoon succesvol zijn en meer winst

 

Voor een Concept Check-up trek ik altijd tijd uit. Ik bezoek je bedrijf om een goed beeld te krijgen. We hebben een gesprek van gemiddeld 2 uur. Je krijgt van mij een checklijst om in te vullen. Daarnaast zal ik een stuk research doen naar je bedrijf en de omgeving. Dit gecombineerd met mijn ervaring en knowhow van de hospitality resulteert in een advies op maat.

 

Waarop wordt je huidige horecaconcept beoordeeld?Concept check up

 • Analyse huidige situatie en positionering (het vertrekpunt)
 • Toetsen van de financiële levensvatbaarheid op de middellange termijn
 • Hoe wordt het concept bewaakt? Waar vind borging plaats? KPI’s
 • Huidige SWOT analyse en gebruikte Strategische aandachtspunten
 • Beoordeling van de marketing activiteiten en middelen
 • Hoe ontwikkelt de concurrentie zich in de omgeving
 • Mogelijkheden tot verbreding of juist versmalling product- en dienstenaanbod
 • Inventariseren ideeën en mogelijkheden, creatief vermogen van het bedrijf
 • Storytelling en de gastbeleving
 • Hoe ga je om met trends & ontwikkelingen
 • Interne processen en opbouw team
 • Slagvaardigheid organisatie

 

Wat kan de uitkomst zijn?

De uitkomsten van een Concept Check-up kunnen heel divers zijn. Je weet in ieder geval zeker wat je belangrijkste aandachts- en actiepunten zijn. Op welke parels in je bedrijf je focus moet liggen en waar meer rendement uit valt te halen.

Daarnaast kunnen er acties uitkomen zoals het stellen van nieuwe doelen, herzien van visie, missie en kernwaarden, aanpassen of fine tunen van het concept, herzien van de marketing profilering (online en offline), structurering van de marketingactiviteiten of het herzien organisatiestructuur / personeelsbeleid.

Je ontvangt een rapport en persoonlijke toelichting met mijn conclusies en aanbevelingen. Hiermee kun je je concept verbeteren en toekomst bestendig houden.

Maar dat is niet alles. Je krijgt ook:
 • Mijn tijd, aandacht en expertise, die ik inzet om tot een zo passend mogelijk advies te komen. Het is namelijk maatwerk
 • Naast mijn bevinden in het rapport krijg je ook ‘hands on tips & tricks’ en een opsomming de eventueel te nemen acties
 • Persoonlijke toelichting van de bevindingen per telefoon, skype of facetime
 • En als bonus: Een half uur telefonisch consult wat je na afloop kunt inzetten als je met vragen zit.

 

Klik hier voor jouw Concept Check-up

 

Alles wat wordt besproken of gedeeld aan informatie zal confidentieel behandeld worden.