Privacy- en cookie verklaring

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies
Monique van Gevelt
+31 642579396
KvK-nummer 53581504

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@vangevelt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VanGevelt ∙Strategisch Horeca Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concreet betekent dit:

 • De gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar behalve de factuurgegevens.
 • De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten vangevelt.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Op onze website vangevelt.nl worden ook cookies geplaatst door derden.

 

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Addtoany.com
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons van Addtoany.com. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Instagram en WhatsApp. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Facebook & Instagram:
Facebook en Instagram worden gebruikt om advertentie producten te leveren met aanbiedingen. Om voor jou relevante advertenties weer te geven (retargeting) en statistieken bij te houden wordt er op vangevelt.nl gebruik gemaakt van een Facebook pixel. Informatie over Cookies van Facebook

Google analytics
Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Privacybeleid van Google

YouTube
De filmpjes van YouTube op de vangevelt.nl registreren een unieke ID om tracking mogelijk te maken, statistieken bij te houden over hoe je als bezoeker YouTube video’s op verschillende websites gebruikt. Privacy guildelines YouTube

Cookies notice
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. De cookie wordt is 1 maand bewaard.

Alle blogs op deze website hebben een reactiemodule van WordPress. Hiermee kun je reageren op blogs en artikelen op vangevelt.nl

Autorespond
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis webinar en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht worden je persoonsgegevens opgeslagen in het Nederlandse e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Autorepond. Privacyverklaring van Autorespond

Acumulus
Alle facturen en de boekhouding van VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies vindt plaats in dit online boekhoudsysteem. Privacyverklaring van Aculumus

 

Anti Spam Beleid

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies verstuurt gratis tips, inzichten en inspiratie artikelen via e-mail nadat een inschrijver zich met een ‘dubbele opt-in’ heeft ingeschreven en bevestigd. Daarnaast kan VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies eigen diensten en producten aanbieden via e-mail en via de site vangevelt.nl.
VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel en probeert spam te allen tijde te voorkomen.

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail. Elke inschrijver dient zich via een ‘dubbele opt-in’ te bevestigen
Dit betekent dat wanneer iemand zich inschrijft voor mijn blog of andere gratis producten, zij deze aanmelding nog moeten activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.

Klanten
Klanten van VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies worden automatisch op de verzendlijst gezet. Uiteraard hebben klanten ook altijd de mogelijk om zich af te melden van de verzendlijst door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Wat is spam?
Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@vangevelt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via monique@vangevelt.nl

VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar monique@vangevelt.nl

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018
VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. VanGevelt ∙ Strategisch Horeca Advies raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.