Oordelen zorgt voor spanningen in je team
hOordelen zorgt voor spanningen in je team

 

Er zijn mensen die je niet begrijpt. Dat wil niet zeggen dat wat ze vertellen te hoog gegrepen is, te moeilijk of oninteressant. Ze kunnen hun verhaal gewoon niet goed overbrengen. Het is de manier waarop ze het vertellen. Ze draaien om de hete brei heen of brengen de boodschap zo omslachtig en gedetailleerd, dat je aandacht afdwaalt en je niet meer meekrijgt wat ze zeggen.

Sommige mensen denken dat iedereen dezelfde gedachtegang heeft. Dat anderen dingen hetzelfde interpreteren en begrijpen als zij. Maar meestal is dat niet zo en legt de ander het nét iets anders uit of reageert niet zoals verwacht. Dan wordt er al snel een oordeel geveld over die persoon, wat zorgt voor nog meer miscommunicatie en frustratie.

Dit zie je ook weleens in een team. Bij het oordelen over anderen worden vanzelf ook aannames gemaakt. Zoals ‘dat doet hij expres’, ‘ze nemen mij niet serieus’ of ‘wat een sukkel, hij is volledig onbekwaam’. Dit soort oordelen zorgt voor een gespannen sfeer en zijn het begin van een stroeve samenwerking. Er hoeft maar íets te gebeuren of de situatie escaleert.

Onwelwillend of slecht uitgelegd?

Langs elkaar heen werken en niet weten waar de ander mee bezig is, gebeurt bijna overal. Vooral als de werkdruk hoog is en de samenwerking mist. In zo’n situatie voeren teams zelden de gedelegeerde taken goed uit. ‘Maar dat was niet bedoeling’, hoor ik je al tegen medewerkers zeggen. Je bent ervan uitgegaan dat diegene jouw uitleg heeft begrepen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook al hebben wij het in de horeca niet over ‘rocket science’, toch kan de ander jouw verhaal heel anders interpreteren en dus ook uitvoeren. Iedereen ziet dingen vanuit hun eigen invalshoek. 

Delegeren is ook controleren of het bij de ander zo is aangekomen als jij het hebt bedoeld. Je kunt niet zomaar aannemen dat de ander je kan ‘lezen’.

Ook als ondernemer moet je hiervoor op je hoede zijn. Want de stap naar oordelen over anderen is snel gemaakt. Een glasheldere, duidelijke communicatie voorkomt ruis. Luister, stel vragen en toets of je goed begrepen bent. Bij twijfel kun je aan je medewerkers vragen om het gedelegeerde terug aan jou uit te leggen. Dan weet je zeker dat het goed is aangekomen. Want vaak is er een nuanceverschil tussen wat jij zegt en de ander hoort. 

Wat is wijsheid? 

Oordelen is het voortdurend evalueren of iets goed of slecht is, waarbij de overtuiging van je eigen mening en gelijk de doorslag geeft. Vaak ligt de oorzaak in de aannames die je maakt, zonder te controleren of die aannames juist zijn. Slecht overwogen aannames en ongefundeerd oordelen stopt alle creativiteit en openheid. Het creëert een stugge relatie met je mensen. De veroordeelden verliezen alle bereidwilligheid en dat is slecht nieuws voor je bedrijf. 

Ook al moeten wij in de horeca vaak snel in actie schieten, meestal is het beter een nachtje over belangrijke beslissingen te slapen. Toen ik commercieel directeur was bij een hotelgroep vroeg ik mijn team vaak om input bij cruciale beslissingen. Wat waren hun gedachten en argumenten? Wat zou hun beslissing zijn? Ik bekritiseerde hetgeen zij inbrachten nooit en veroorloofde mij geen oordeel. Mijn laatste vraag was altijd ‘Wat is wijsheid ?’ waarna iedereen zweeg. Na een nachtje slapen had ik in de ochtend altijd een slim inzicht te pakken. Het juiste antwoord was een soort collectief antwoord dat als vanzelf naar mij toe kwam en ik hierdoor zat ik er nooit naast. 

Wat je eigenlijk doet is het verzamelen van de juiste kennis en inzichten, waardoor je adequaat kan handelen op het juiste moment. Dat is onmogelijk als je overal een oordeel over velt en aannames maakt zonder ze te staven.

Minder snel oordelen zorgt voor ruimte in je hoofd om zaken vanuit onverwachte perspectieven te zien.  Om kansen sneller te herkennen en ze te grijpen.  Ook zullen de mensen om je heen opbloeien en zich open stellen. Je krijgt een betere band met je team en de teamprestaties schieten omhoog. Al met al brengt het je in een positievere business flow. En wie wil dat nou niet?

Ik wens je goede zaken!
Monique van Gevelt

 

Werken aan je team is vaak ook werken aan jezelf. Hoe sta je in het spel? Wat is de impact van je gedrag en van je acties? Wie ben jij als ondernemer en leider? Dit komt altijd aan bod in de mentortrajecten. Want de meeste invloed heb je op jezelf.