Ideeën oogsten
Ideeën oogsten

Jaren heb ik in hotels gewerkt waar in de kantine een grote vierkante ‘brievenbus’ hing. Ik hoor de General Managers nog zeggen: ‘Onze medewerkers mogen meedenken en hun ideeën delen’. Daarom hebben wij hier een ideeënbus hangen’.

De bedoeling was dat mensen hun idee op een briefje schreven en dit briefje in de ideeënbus deponeerden. Ik heb er echter nooit iemand een briefje in zien doen. Wel heb ik er door de jaren heen frietjes, broodkorsten en andere etenswaren in zien verdwijnen. De sporadische ideeën die wel in de bus belanden, bleven vaak steken in goede bedoelingen. Het werd meer een ‘klaagbus’ dan een ideeënbus. Niet de meest effectieve manier om medewerkers te laten meedenken.

Als ondernemer hoor je vooral de grote lijnen in de gaten te houden. Je medewerkers kennen de details en wensen van de gast als geen ander. Ze kunnen goede ideeën opperen over de routing, de apparatuur, werkwijze en de geboden diensten. En ze kennen de feedback van de gasten en weten waar het wringt en waar het goed gaat. Vaak komen medewerkers met ideeën die je gasten direct raken. En wat je gasten raakt, raakt jou ook.

 

Zaaien

Collega’s kunnen de briljantste ideeën komen. Vooral betrokken, gemotiveerde medewerkers met een open vizier denken graag mee. Maar dat gebeurt niet zomaar. Je zult als ondernemer of leidinggevende open moeten staan voor hun ideeën, ze vertrouwen geven en ze stimuleren.

Helaas zijn er ook bedrijven waar de medewerkers hun ideeën niet delen omdat hun ideeën door managers of de baas opzij worden geschoven of afgewezen. Deze ondernemers zijn terughoudend als het over de creativiteit van hun medewerkers gaat. Vaak zien zij de aangedragen ideeën als een bedreiging, willen ze hun superioriteit demonstreren, denken ze dat ze het beter weten of zijn ze angstig dat het hun reputatie als leidinggevende aantast.

Gek genoeg blijkt uit onderzoek dat de kwaliteit van het idee zelf niet de doorslag geeft*. Belangrijker is of de ondernemer aan wie je het idee voorlegt, bereid is ervoor open te staan. Als die ondernemer zijn mondige medewerker als een bedreiging ziet zal hij het idee snel afschieten. Maar deze competitieve baas is wél extra gevoelig voor de toon waarop medewerkers creatieve ideeën brengen. Een vriendelijke toon doet wonderen. Legt de medewerker dan ook nog eens de nadruk op de bruikbaarheid van zijn idee en zo min mogelijk op eventuele problemen heeft hij toch grote kans dat idee geadopteerd wordt.

 

Oogsten

Het is verstandig om bij nieuwe ideeën niet direct te oordelen. Wil je als ondernemer en bedrijf groeien dan zal je kritisch moeten zijn en je continue willen verbeteren.

Optinbutton blog conceptAls je nieuwe ideeën een kans wilt geven dan moet je bereid zijn om oude manieren en handelwijzen achter je te laten en op een open en eerlijke manier naar het idee kijken. Daarvoor heb je een soort mentale vrijheid nodig. De vrijheid om anders te denken, buiten de gebaande paden. Soms is hetgeen je voorheen deed, niet meer goed genoeg. Omdat de markt is veranderd of omdat je voortschrijdend inzicht hebt gekregen.

Je kunt niet alles in je eentje verzinnen. Stimuleer het uiten van ideeën en brainstorm zo nu en dan met je team. Het samen oppakken van ideeën zorgt voor een goede team spirit en toewijding. Train jezelf in het (h)erkennen van veelbelovende ideeën. Niet alle ideeën zullen werken, wees daar eerlijk over. Maar ben niet blind voor ideeën die op het eerste oog een beetje vreemd of onwennig zijn. Zo’n ideeën kunnen briljant uitwerken en je gasten, medewerkers en jezelf veel opleveren. Ik wens je een rijke oogst.

Succes met oogsten
Monique van Gevelt

* Bron: Gebleken uit onderzoek van organisatiepsycholoog Roy Sijbom