Vooruitgang: Hoe kun jij vooruitgang de nek omdraaien? ( 2 )
VanGevelt over moeilijke vooruitgang in horeca bedrijven

Vooruitgang motiveert! Als je vooruitgaat en stappen naar voren maakt, dan raken mensen geïnspireerd. Of zelfs bevlogen. Het gevoel van: ‘hier zit toekomst in, daar wil ik een onderdeel van zijn’.
Ik heb het hier niet over mega plannen of nieuwe horeca projecten. Bij vooruitgang gaat het om kleine overwinningen in het bedrijf. Kleine stapjes vooruit (zie deel1).

Maar wat als, je ondanks alle inspanningen, je mensen niet enthousiast krijgt voor verandering? Ligt dat dan aan…….jou? Zeker niet altijd, maar vaak ook wel!

Help ik demotiveer mijn personeel!
Onderzoek wijst uit dat managers en ondernemers veelal als een demotiverende factor ervaren worden. Juist omdat dingen niet veranderen. In plaats van kleine overwinningen zorgen zij telkens weer voor kleine tegenvallers. En dat is funest.

Denk aan het bijstellen van doelen of het afblazen van plannen. Hindernissen in het werk die niet worden opgelost, opgestarte promoties die geen handen en voeten krijgen. Wat is er van die leuke verkoop actie geworden? Is de medewerker met het beste resultaat wel beloond? Eerlijk is eerlijk, het gros van de managers herkent zichzelf wel in een van de bovenstaande voorbeelden. Ook ik!

Als manager heb je vast een goede reden waarom je niet doorpakt, maar de waarheid is dat het een compleet averechts effect sorteert. Zulke tegenvallers zorgen voor het tegenovergestelde van vooruitgang. Achteruitgang!

Deze ervaringen hebben een negatieve invloed op de werkbeleving die 2 tot 3 keer zo sterk is als een positieve ervaring. Dat is een gegeven in de psychologie. Kijk maar naar de beleving van je gasten; negatieve ervaringen communiceren ze veel sneller en vaker dan positieve ervaringen. Zo werkt het ook intern.

Weg ermee!
Het verwijderen van negatieve elementen in de werkomgeving heeft een enorme impact op de prestaties. Je kunt complimenten geven aan je personeel tot je een ons weegt, het weegt niet op tegen alles wat hun hindert in hun werk. Aandacht en complimenten zijn zeker wel belangrijk. Mits je oprecht je waardering uitspreekt over behaalde resultaten en hun werk is dat motiverend. Maar mensen worden cynisch als ze niet weten waarvoor ze een compliment krijgen. Bijvoorbeeld: ‘Ik weet niet waar hij op doelt ‘ of ‘het was helemaal niet druk vandaag’.

Dus zoek obstakels en hindernissen op en ruim ze uit de weg. Denk aan een niet goed werkende kassa, een lekkende kraan, dingen die je beloofd te regelen maar niet van de grond komen. Vaak kun je dit soort ergernissen relatief gemakkelijk opheffen of oplossen. Het is juist van belang dat je mensen niet belemmert in hun werk, maar ze ondersteunt met de juiste tools en randvoorwaarden. Dan komt er ruimte voor groei en krijgen mensen een positieve mind set. En daar wordt het hele bedrijf blij van.

Voortgang, vernieuwen en veranderen om je horeca winst vast te houdenRiemen om en vasthouden!

Hoe zorg je dat je vooruitgang vasthoudt en continuïteit inbouwt? Dat ligt aan jou. Om de vinger aan de ‘vooruitgang’ pols te houden, is het verstandig om jezelf aan het eind van de dag 3 vragen te stellen:

  1. Welke vooruitgang hebben mijn medewerkers bereikt met hun belangrijkste werkzaamheden
  2. Als er geen vooruitgang was, wat was dan de belangrijkste belemmering. Wat staat hun in de weg.
  3. Wat kan ik morgen doen om vooruitgang te bevorderen. Hoe neem ik hindernissen en belemmeringen weg die mijn mensen ervaren.

Dit kost je 5 minuten per dag, maar geeft je inzicht. Neem de volgende dag direct de actie die nodig is. Zo hou je vooruitgang vast, wat leidt tot meer creativiteit, tevredenheid en dus een hogere omzet.

Succes
Monique van Gevelt