Verwaarloos jij je bedrijf?
Verwaarloos jij je horeca bedrijf

Iedereen heeft wel eens problemen en uitdagingen in zijn bedrijf. En ook jij weet heus wel wat verbeterpunten voor jouw hotel of restaurant te vinden. Maar vaak sta je er niet meer bij stil of negeer je het.

Maar problemen hebben de neiging zich op te stapelen en negatieve kwesties komen vaak terug. Totdat je ze oplost.

Uitvluchten voor het niet oppakken van problemen liggen voor het oprapen. Tijdsgebrek, geen prioriteit, geen budget, de schuld van het management, het personeel wil niet meewerken of er is geen draagvlak voor…..

Maar als je vaststelt dat dezelfde problemen zich keer op keer weer voordoen, dan zit je in een negatieve spiraal en is er fundamenteel iets niet snor. En je gast bespeurt dit.

Waaraan merk je dat je je bedrijf verwaarloost?
Natuurlijk aan je omzet. Maar je merkt het vooral aan je mensen. Die worden cynisch, onverschillig, oneerlijk en onverantwoordelijk. Ze beginnen te roddelen en verliezen respect voor de leiding. Ze klagen over de directie of eigenaar, brengen mensen in diskrediet en verspreiden giftige geruchten. Daarnaast wordt er soepel met werktijden en regels omgegaan.

Wat is de oorzaak?
Gebrek aan tijd en aandacht.

Wordt je continue bezet door belangrijkere dingen? Ben je steeds bezig en niet bereikbaar? En ben je überhaupt wel eens fysiek op de werkvloer aanwezig?

Misschien pak je het probleem niet op omdat je het oninteressant vindt. Of te routinematig en wil je je niet bezig houden met details. Wellicht is het een gebrek aan inzicht in bepaalde bedrijfsprocessen? Ik kan mij dit alles best voorstellen, maar toch is inzicht in je bedrijf en kennis van de details essentieel voor je bedrijfsvoering.

De verantwoordelijkheid wordt vaak doorgeschoven naar een manager of medewerker. Vervolgens verwacht je dat dingen voor mekaar zijn. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Pas als mensen elkaar ook op emotioneel gebied kunnen aanspreken, en over gevoelige zaken kunnen praten, is er rijpheid in de organisatie. Tot die tijd moet je bouwen om een volwassen organisatie te krijgen. Je betrokkenheid, controle en sturing is hierin cruciaal. Mensen hebben jouw feedback nodig. Ze verwachten terecht dat ze van jou een richting krijgen en ze willen weten wat het doel is.

Twijfel je wel eens of je controle hebt op je zaak? Beantwoord de onderstaande vragen eens voor jezelf. En vraag je eens af of je echt weet wat er gaande is in en om je bedrijf.

  • Wanneer heb jij voor het laatst je prijzen vergeleken met die van je concurrentie? En wanneer heb je ze voor het laatst bezocht?
  • Welke verkoopgesprekken heb je afgelopen week zelf gevoerd en waarom? Wat was het resultaat en hoe verloopt de follow up?
  • Hoe hoog is je inslag en hoe worden de gerechten gecalculeerd?
  • Heb je samen met je team de resultaten van afgelopen maand geëvalueerd en geanalyseerd?
  • Weet jij wat er op social media over je bedrijf wordt gepost?
  • Wanneer heb je voor het laatst een functioneringsgesprek gehad met je mensen. En wat is er gedaan met de uitkomst?
  • Is je management op de piek momenten op de vloer aanwezig? En wat zijn dan hun belangrijkste taken?
  • Wanneer heb je voor het laatst in alle koelkasten gekeken en de Haccp naleving gecheckt?
  • Wie zijn je top 10 klanten/gasten? Voor hoeveel omzet staan ze per jaar? En wanneer heb je de laatste keer een praatje met ze gemaakt?

Dit zijn zomaar wat vragen om te beoordelen of je zicht hebt op je bedrijf, je gasten en je mensen. Heb je moeite om een goed antwoord te geven? Dan zou ik als een speer mijn bedrijf induiken en beleven wat er leeft. Je hoeft niet alles zelf te doen, maar je MOET weten waar je op stuurt.

Om te herstellen van verwaarlozing moet je tijd incalculeren. Je moet een paar stappen terug doen en repareren waar het mis is gegaan. Pak functioneringsgesprekken weer op. Blaas werkoverleg niet af. Wees aanspreekbaar en aanwezig. Zorg voor een voorspelbare structuur in je bedrijf. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn en kweek je op termijn weer vertrouwen.

Succes met bouwen aan je onderneming
Monique van Gevelt