Waar is dat verborgen talent?
Bedrijfscultuur verborgen talent

 

Laatst kwam ik Hans tegen. Ik had hem al zeker 8 jaar niet meer gezien. In die tijd is hij uitgegroeid tot een succesvol ondernemer, met drie goed lopende horecaconcepten. Hij vertelde mij dat hij laatst enorm verrast was door een medewerker. Zij was, enigszins nerveus, komen aanzetten met een plan voor een nieuw horecaconcept. Het plan had ze in haar vrije tijd geschreven. Of Hans er eens met een kritische blik naar kon kijken. Hans nam de tijd om het te bestuderen. Maar al gauw sloeg de verbazing toe. Het plan was briljant, simpel maar verrassend, financieel goed doordacht en onderbouwd. Er was werkelijk niets aan toe te voegen. Nu, een paar maanden later, financiert Hans deels dit mooie project en zijn ze compagnons. We gaan er zeker meer van horen.

 

Een idee is niets waard zonder uitvoering

Een concept begint vaak met één simpel idee of gevoel. Deze ideeën ontstaan, niet alleen, in de geesten van ondernemers maar ook in die van getalenteerde medewerkers. Helaas blijven goede ideeën vaak niet meer dan een intentie, puur omdat ze niet gedeeld, laat staan uitgevoerd worden. Vooral medewerkers vinden het lastig om ideeën te delen. Het gevoel niet serieus genomen te worden en gebrek aan implementatie kracht in het bedrijf, zorgen ervoor dat hun creativiteit opdroogt. Als jouw bedrijfscultuur er niet naar is om ideeën te spuien, zullen ze niet meedenken met je bedrijf. Het zorgt voor medewerkers die zich niet betrokken voelen en aan de zijlijn staan. Ze doen wat ze moeten doen en niet meer dan dat.

In zo’n bedrijfscultuur ben je als ondernemer op jezelf aangewezen. Of je gaat extern op zoek, wat kan eindigen in duur advies waar je weinig aan hebt. Een goede adviseur zal je namelijk wijzen op het potentieel dat je zelf in huis hebt en helpt je dit naar boven te krijgen. Daarom moet je een bedrijfscultuur kweken die dient als vruchtbare bodem waar ideeën en talenten kunnen ontkiemen en groeien.

 

Is jouw bedrijf hier rijp voor?

Als het in jouw bedrijf gebruikelijk is om ideeën en oplossingen aan te dragen en ook te implementeren, zal je bedrijf in beweging blijven. Die dynamiek geeft weerstand tegen bedreigingen van buitenaf.

Door met een open mind te kijken en luisteren naar je omgeving, ga je kansrijke ideeën en oplossingen herkennen. Ben op je hoede voor erfenissen uit het verleden die ervoor zorgen dat de groei stagneert. Kijk dan diep in de ziel van je bedrijf waar de oorzaak ligt. Hardnekkige denkpatronen, doen wat je altijd al deed, gebrek aan vertrouwen of zelfs angst kunnen vooruitgang in de weg staan. Dan ontstaat het gevaar dat je niet meebeweegt met de tijd en is de neerwaartse spiraal zo ingezet.

 

Groeipotentieel ontdekken

Groei ontstaat zodra je de mens vooropstelt. Je gasten, maar ook je medewerkers. Haal daarom altijd wrijvingen en hindernissen weg die de gastbeleving en het werkplezier van mensen in de weg staan. Vermijd een ‘ja, maar’ cultuur in je bedrijf. Een ‘ja, maar’ antwoord is weerstand die veelal voortkomt uit angst en bezorgdheid. Zoals de spanning die gepaard gaat met verandering, angst voor meer of minder werk of niet willen loslaten wat je nu hebt. En soms zijn mensen enkel huiverig omdat hun positie of waardering in het bedrijf door zo’n verandering onder druk komt te staan.

In een gezonde bedrijfscultuur krijgt talent de kans om boven te komen drijven. En dat is mooi want kundige medewerkers maken het verschil. Als ondernemer zal je moeten bouwen aan je eigen bedrijfscultuur. Wat zijn de normen die je hanteert, kent iedereen die ongeschreven regeltjes en waar geloven jullie met z’n allen in? En zijn er waardevolle tradities in het bedrijf die de onderlinge band kunnen versterken?

Het zijn de ontastbare zaken die ertoe doen. En als ondernemer zet je de toon. Wat jij wilt en hoe jij je bedrijf ziet is leidend. En door dit te delen met je team, neem je ze mee op jouw reis. Elke reis kent hobbels, maar ook memorabele momenten.

Gegarandeerd dat er onderweg fouten worden gemaakt en ideeën uitlopen op een teleurstelling. Zolang dit leermomenten worden, is er vooruitgang en groei. Want een idee zonder uitvoering is slechts een droom. En dromen brengen geen brood op de plank.

Goede zaken!
Monique van Gevelt