De Pitstop
De pitstop


Max heeft problemen met zijn wagen. Ik hoor net dat de motor vervangen gaat worden. Het ding heeft kuren en niet zo’n beetje. Om de haverklap staat hij stil aan de kant. En daar baalt hij van als een stekker. Gelukkig heeft hij een sterk team om heen. Die werken zich uit de naad om herhaling te voorkomen en de oorzaak boven tafel te krijgen.

Om als team het hoofd te bieden aan tegenspoed of een probleem, heb je collectief doorzettingsvermogen, de juiste knowhow en toewijding nodig. De teamleden moeten volledig overtuigd zijn van het gezamenlijk doel en ervoor gaan. Zodat Max binnenkort weer een race kan winnen.

Heb jij als horecaondernemer of leidinggevende ook zo’n team om je heen dat zich 100% inzet voor het gezamenlijke bedrijfsdoel?

En lassen jullie ook zo af en toe een ‘pitstop’ in om te controleren of alles nog de goede kant op gaat? Om te sleutelen aan de business en manco’s te tackelen? Periodiek ‘bijtanken’ zodat je daarna weer op volle snelheid kan functioneren als bedrijf en team.

 

Wat is het doel?

Als het goed is heb je doelen gesteld voor je horecabedrijf en heb je een visie waar je met het bedrijf naar toe wilt. Dit moet je communiceren en afstemmen met je team. Want draagvlak bij je medewerkers kan het verschil zijn tussen falen en slagen. Daarom is het essentieel dat je team mag meedenken over de koers van je bedrijf. Niet alle medewerkers willen dit, maar de harde kern van geïnteresseerde medewerkers zal het waarderen wanneer ze hun kennis, inzichten, creativiteit en talent mogen inzetten. Deze inspraak creëert betrokkenheid en kan de wederzijdse waardering vergroten.

 

Even stoppen…

‘Onderweg’ kun je weleens je doelen uit het oog verliezen. Daarom moet je zo nu en dan evalueren of je nog ‘on track’ bent. Een goede methode hiervoor is een periodieke audit met ‘check points’. Als je zo’n audit elk kwartaal of half jaar herhaalt weet je exact hoe je ervoor staat. Je kunt gericht actie ondernemen en je team daarop aansturen. Leg de resultaten van de audit vast in een kort rapportje om als leidraad te gebruiken voor jezelf en je team, maar ook voor bijvoorbeeld je investeerders.

Wat voor controlepunten kun je in zo’n audit zoal opnemen?

1. Hoe ontwikkelt zich de waarde van het pand, het interieur en de bezittingen
Vaak zijn dit soort zaken redelijk waardevast, maar je kunt ook tegen achterstallig onderhoud aanlopen. Als je concurrentie of nieuwkomers in de markt meer verkoopbare oppervlakte hebben, een beter pand of beter lopend concept, kan de waarde van jouw horecaconcept dalen. Wat is de houdbaarheidsdatum van je concept en wanneer verwacht je ingrijpende veranderingen of renovaties?

2. Tevredenheid van je medewerkers
Het is belangrijk om periodiek de tevredenheid van je medewerkers te meten. Wat vinden ze van hun werk, de voorwaarden en de werkomgeving? Waar halen ze echt voldoening uit? Vraag tijdens evaluatiegesprekken feedback over wat wel en wat niet goed gaat volgens hen. En kijk kritisch naar wat jij doet om je medewerkers te behouden en hun functioneren te verbeteren.

3. Gasttevredenheid
Hoe tevreden zijn je gasten? Monitor dit en kijk hoe die tevredenheid zich vertaalt in mond tot mond reclame, herhalingsbezoek en naamsbekendheid. Wat wordt er online over je gezegd? Evalueer je eigen diensten en kijk waar je nog beter kan inspelen op de wensen van de gasten. Waar kun je kleine verbeteringen of aanpassingen aanbrengen, waardoor je medewerkers effectiever en doelgerichter kunnen werken en meer tijd overhouden voor gastvrijheid?

4. Ben je goed op koers en haal je je financiële doelstellingen?

Natuurlijk hou je dagelijks, wekelijks of maandelijks de vinger aan de pols en stuur je direct bij als je omzet achterblijft of de kosten de pan uit rijzen. Maar nu is het tijd om financieel een tussenbalans op te maken en hier een planning voor de komende tijd aan te koppelen. Want hoe ontwikkelt een eventuele vastgoed belegging zich? Hoe ziet je prognose voor het komende kwartaal eruit en ga je die halen? Of moet je aan je marketing trekken? Moet er gesleuteld worden aan de inslag of personeelskosten? Kun je de vaste lasten heronderhandelen en wanneer lopen contracten af?

 

Tijdens zo’n audit (of pitstop) maak je de balans op van de afgelopen Sparren met een deskundigeperiode. Je neemt maatregelen voor de toekomst en stelt je plannen bij om de bedrijfsdoelen te bereiken. Maar zo’n audit heeft geen nut als alleen jij de uitkomsten op je netvlies hebt. Uit jouw conclusies en plannen komen namelijk werkzaamheden voort die je medewerkers moeten oppakken. Dat moeten ze kunnen én ook willen.

Daarom is het belangrijk dat je hele team zoveel mogelijk op één lijn komt, een gezamenlijk doel heeft, capabel is en achter je plannen staat. Daarvoor moet je de juiste mensen op de juiste plek hebben. Als leider zal je ze moeten betrekken waar kan, integer communiceren, betrouwbaar zijn en oprecht motiveren.

Zo’n team om je heen te bouwen is een intensief traject. Maar als jij dan uiteindelijk je droomteam bij elkaar hebt, wordt de rest een gelopen race.

Ik wens je goede zaken
Monique van Gevelt