Intrapreneurs. Jouw hulp in huis
Intrapreneurs. Jouw hulp in huis

Heb jij ook wel eens de neiging om extern hulp te zoeken als je tegen problemen of vragen aanloopt? Misschien omdat je denkt dat jouw personeel jouw problemen niet echt begrijpt. Maar heb je weleens om je heen gekeken in je zaak? Ze zijn er vast. Maar je herkent ze niet altijd. Die intrapreneurs.

Dit zijn de mensen die in je bedrijf werken met de bezieling van een ondernemer. Het is alleen niet hun bedrijf, maar zo voelt dat wel voor ze. En als werknemer gedragen ze zich vaak anders dan je ‘gewone personeel’.

Intrapreneurs zijn hartstochtelijk over hun vak en kijken op een onorthodoxe manier naar het bedrijf. Ze hebben een onbedwingbare nieuwsgierigheid en zien hun werk niet als werk.

Maar echte intrapreneurs hebben ook een bepaalde autonomie nodig. Want ze houden van hun werk, maar houden zich niet altijd aan de regels. Zij zijn het niet altijd met je eens, gaan tegen je in of keuren dingen regelrecht af.

‘Wacht eens even…zijn dat niet die lastige medewerkers in mijn bedrijf?’
Grote kans van wel.

Daar moet ik toch vanaf?’
Het zijn inderdaad geen ja-knikkers en ze voeren niet zomaar uit wat je ze opdraagt. Maar zolang ze geen energie uit je zuigen, kunnen ze je geheime wapen worden.

Aan meelopers is het makkelijk leiding geven. Maar voegen die echt toe en maken ze het verschil? Als je intrapreneurschap omarmt, kan dat heel vruchtbaar zijn voor je zaak. Maar je moet er zelf wel klaar voor zijn. Het vereist van jou een stuk zelfreflectie.

‘Zijn dit dan mijn ideale managers of leidinggevenden?’
Niet perse. Ze hebben een sterke werkethiek, zijn ijverig, betrokken en denken vaak heel creatief en probleemoplossend. Maar niet iedereen wil de ladder op in zijn carrière. Veel mensen willen zich juist ontwikkelen en impact hebben zonder leiding te geven.

 

Oordeel niet direct maar stimuleer intrapreneurschap

Ze komen vaak met de wildste ideeën en werken het beste als ze hun ding kunnen doen. En dat is net wat je in deze tijd nodig hebt om je te blijven onderscheiden en kansen te creëren. Als je hun verstikt met regels en procedures raken ze snel gedemotiveerd en nemen ze de benen.

In de horeca heb je altijd tijd te kort. Dan is het reuze handig om zo’n co-ondernemer in huis te hebben die ook een oogje in het zeil houdt en kan schakelen als jij geen tijd hebt.

“96% van de consumenten wereldwijd geeft aan ze het belangrijk vinden dat bedrijven mee veranderen met de tijd. Intrapreneurschap is de sleutel om aan die verwachtingen te voldoen, terwijl je zelf een heldere focus kunt houden op zaken.”

De wereld om ons heen verandert snel. En voordat je in een overlevingsmodus komt, moet je zorgen dat je je hoofd vrij houdt om goede beslissingen te nemen. Het is onmogelijk om alles in de gaten te houden, alles zelf te bedenken en overal op te reageren. Dus delegeer dat naar jouw intrapreneurs voordat je kansen laat liggen. Laat ze je helpen en laat ze uitreiken naar hun collega’s in het oplossen van problemen. Zodat de weg wordt vrijgemaakt voor nieuwe ideeën.

Je kunt met je bedrijf veel harder accelereren als je het samen doet.

 

Hoe stimuleer je dit intrapreneur- oftewel co-ondernemerschap?

  • Zorg voor een open cultuur in je bedrijf waar iedereen ideeën of suggesties mag opperen
  • Laat ze hun ideeën en verbeteringen uitproberen om zo te ervaren of ze levensvatbaar zijn
  • Let bij de werving van je personeel op creatief en innovatief vermogen
  • Inspireer je medewerkers en geef ze toegang tot middelen, inzichten en trends
  • Erken en beloon goede vernieuwingen en ideeën en geef de bedenker de credits
  • Zorg dat jouw intrapreneurs toegang hebben tot de ‘beslissers’ in het bedrijf. Maak de weg vrij
  • Vraag je mensen hoe zij jouw business zouden aanpakken en wat ze willen verbeteren
  • Hou regelmatig een korte brainstorm sessie om ze interessante ideeën te laten spuien die de ervaring van de gast verhogen
  • Geef ze taken. Begin met kleine verantwoordelijkheidsvelden en schaal op termijn op
  • Ben een leider én mentor

Statistisch gezien is ongeveer 10% van de mensen in je bedrijf een intrapreneur. Wie zijn die ondernemende medewerkers in jouw bedrijf?

Goede zaken
Monique van Gevelt